Co mówią producenci roślin

250 doradców z Natupol i 120 dystrybutorów na całym świecie pomaga producentom w szklarniowej uprawie roślin, oferując im indywidualne doradztwo dające możliwość korzystania z najlepszych praktyk. W przypadku problemów wysoko wykwalifikowani i ukierunkowani na znajdowanie rozwiązań konsultanci poważnie zajmą się zbadaniem przedmiotowych kwestii. Podstawę naszego „doradztwa w zakresie najlepszych praktyk” stanowią ciągle prowadzone badania i informacje zwrotne aktywne pozyskiwane „w terenie”. Naszym celem jest pomaganie producentom roślin w zapewnianiu możliwie najintensywniejszego zapylania roślin przez trzmiele. Producenci roślin dostrzegają korzyści wynikające ze stosowania tej metody pracy.

Bez zmartwień w Hiszpanii

„Najlepszymi z wypróbowanych przeze mnie uli z trzmielami są ule Natupol”, mówi Rodríguez Manrique, plantator z Balerma (Almería, Hiszpania). Wystarczają na dłużej, w zimie i w lecie, i nie przysparzają mi żadnych problemów. Dzięki Natupol mam mniej powodów do zmartwień!”

więcej opinii

Znajdź dystrybutora