Co mówią producenci roślin

250 doradców z Natupol i 120 dystrybutorów na całym świecie pomaga producentom w szklarniowej uprawie roślin, oferując im indywidualne doradztwo dające możliwość korzystania z najlepszych praktyk. W przypadku problemów wysoko wykwalifikowani i ukierunkowani na znajdowanie rozwiązań konsultanci poważnie zajmą się zbadaniem przedmiotowych kwestii. Podstawę naszego „doradztwa w zakresie najlepszych praktyk” stanowią ciągle prowadzone badania i informacje zwrotne aktywne pozyskiwane „w terenie”. Naszym celem jest pomaganie producentom roślin w zapewnianiu możliwie najintensywniejszego zapylania roślin przez trzmiele. Producenci roślin dostrzegają korzyści wynikające ze stosowania tej metody pracy.

Mniej uli potrzebnych w Holandii

Peter Withagen z holenderskiego gospodarstwa ogrodniczego Zonnekreek, specjalizującego się w hodowli pomidorów, przestawił się na trzmiele Natupol firmy Koppert w 2008 roku. „Przedtem używaliśmy uli innego dostawcy w ilości 55 sztuk na hektar rocznie. Obecnie znacznie zmniejszyliśmy ilość używanych uli, redukując ją do 34 sztuk na hektar rocznie. Nadal jednak osiągane są doskonałe wyniki zapylania. Pozwala nam to na duże oszczędności w porównaniu z ponoszonymi wcześniej kosztami.”

więcej opinii

Znajdź dystrybutora