Indywidualne wsparcie

Około 250 doradców i 120 dystrybutorów na całym świecie pomaga producentom w szklarniowej uprawie roślin, oferując im indywidualne doradztwo zapewniając korzystanie z najlepszych praktyk zapobiegających problemom przed ich wystąpieniem. W przypadku problemów, wysoko wykwalifikowani i ukierunkowani na znajdowanie rozwiązań konsultanci zajmą się badaniem przedmiotowych kwestii i szybko znajdą praktyczne rozwiązania. Podstawę naszego „doradztwa w zakresie najlepszych praktyk” stanowią ciągle prowadzone badania i informacje zwrotne aktywne pozyskiwane „w terenie”. Zobacz także „Często zadawane pytania”, „Bazę danych efektów ubocznych” i poradnik „Postępowanie w przypadku użądleń trzmieli i alergii”.

Znajdź dystrybutora