Wykaz działań ubocznych

Niniejsza baza danych zawiera informacje o efektach ubocznych działania pestycydów na naturalnych wrogów szkodników i na trzmiele. Informacje te powinny być traktowane jako wytyczne przy stosowaniu pestycydów w połączeniu z wprowadzaniem do uprawy naturalnych wrogów szkodników i trzmieli, w warunkach polowych. W przypadku wątpliwości odnośnie jakichkolwiek informacji zalecane jest, by przed zastosowaniem przedmiotowego produktu skontaktować się z doradcą ds. uprawy lub z konsultantem z firmy Koppert. Należy używać wyłącznie środków chemicznych zarejestrowanych jako dopuszczone do stosowania. Przed zastosowaniem środka chemicznego należy zawsze czytać informacje zamieszczone na etykiecie.

Znajdź dystrybutora