Stała wysoka wydajność

Rezultaty zapylania zależą nie tylko od jakości i witalności kolonii trzmieli, lecz również od wyposażenia uli. Ul Natupol jest zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwe utrzymywanie w nim mikroklimatu. Ilość energii potrzebnej trzmielom do schłodzenia lub ogrzania ula uległa zmniejszeniu o 20%. Dzięki temu trzmiele mogą przeznaczać więcej energii na zapylanie. Również w trudniejszych warunkach, np. przy dużym zachmurzeniu, trzmiele kontynuują zapylanie, osiągając wybitnie dobre wyniki.

O 20% mniejsze zużycie energii

Każdy ul Natupol jest wyposażony w zintegrowana izolację, znajdującą się bezpośrednio pod czerwiem. Gwarantuje ona, że woda cukrowa nie obniża temperatury czerwia (28 °C), zużywane jest około 20% mniej energii, co skutkuje zwiększeniem liczby godzin zapylania.

 

Znajdź dystrybutora