Zdrowie

Powodzenie coraz większej liczby upraw na całym świecie zależy od zapylania przez trzmiele. Dostarczanie bezpiecznych, zdrowych i wydajnych kolonii trzmieli ma zasadnicze znaczenie zarówno dla klienta, jak i dla producenta trzmieli. Firma Koppert bardzo poważnie traktuje odpowiedzialność spoczywającą na niej jako na producencie trzmieli. Produkowane przez nas kolonie trzmieli, przeznaczone do profesjonalnego użytku w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych, poddawane są bardzo rygorystycznym kontrolom wewnętrznym i kontrolom zewnętrznym. Wyniki stosowania tych środków przekładają się dla producenta roślin na stabilne i wydajne zapylanie.

Ściśle kontrolowany proces

Produkcja trzmieli jest procesem podlegającym ścisłym kontrolom i inspekcjom, umożliwiającym śledzenie produktów. W procesie produkcji:

  • stosowane są prawidłowo przeprowadzane standardowe procedury operacyjne obejmujące wszystkie procesy i kontrole;
  • wdrożony jest program ochrony przed szkodnikami i chorobami, obejmujący wszystkie, połączone wymagania właściwych międzynarodowych organów;
  • stosowany jest system standaryzowanych, skutecznych, cyklicznych badań przesiewowych (pobieranie próbek/wykrywanie);
  • wykorzystywane jest nasze własne laboratorium z zaawansowane technicznie laboratorium, odpowiednio wyposażone do wykonywania wymaganych badań i diagnostyki.
  • regularnie przeprowadzane są badania przesiewowe przez niezależne, autoryzowane laboratoria z zewnątrz;
  • przeprowadzane są regularnie audyty według bardzo ścisłego i dokładnego harmonogramu narzuconego przez właściwe organy;
  • zapewniane są świadectwa weterynaryjne dla każdej wysyłanej partii, wydawane dla poszczególnych kolonii, które mogą być indywidualnie śledzone. 

Odizolowana produkcja

Firma Koppert, będąca międzynarodowym liderem rynku w dziedzinie zapylania, posiada na Słowacji, w Turcji, Stanach Zjednoczonych i Meksyku zaawansowane technicznie zakłady, w których produkowane są trzmiele. Nasi doświadczeni należycie przeszkoleni pracownicy produkują w nich ponad 800.000 kolonii rocznie. Kolonie trzmieli są wytwarzane w zamkniętych w zakładach produkcyjnych, całkowicie odizolowanych od świata zewnętrznego. 

Kontrolowana produkcja umożliwiająca śledzenie produktów

Nasze trzmiele są produkowane zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi i podlegają ścisłemu monitorowaniu przez lokalne placówki weterynaryjne (Departament Bezpieczeństwa Żywności) i niezależnych specjalistów z zewnątrz, upoważnionych przez rząd. W trakcie procesu produkcji nie używa się żadnych antybiotyków ani farmaceutyków. Wszystkie materiały wejściowe, takie jak pożywki i materiały hodowlane, są kontrolowane i cechują się najwyższą jakością. W naszych zakładach produkcyjnych w Turcji, Meksyku i na Słowacji produkcja prowadzona jest zgodnie wymaganiami normy ISO 9001 wyznaczającymi standardy certyfikacji systemów zarządzania jakością. Każdy produkt jest numerowany i może być śledzony za pomocą kodów certyfikacji i systemu śledzenia (TRACES). 

Znajdź dystrybutora