Dostępność świeżych produktów

Dokłada się ciągłych starań, by czas transportu od zakładu produkcyjnego do użytkownika końcowego był możliwie jak najkrótszy. W łańcuchu logistycznym cały proces i wszystkie parametry są skrupulatnie monitorowane w celu zapewniania trzmielom możliwie najlepszych warunków.

Kontrola jakości

Nasze trzmiele są produkowane zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi i podlegają ścisłemu monitorowaniu przez lokalne placówki weterynaryjne (Departament Bezpieczeństwa Żywności) i niezależnych specjalistów z zewnątrz, upoważnionych przez rząd. W trakcie procesu produkcji nie używa się żadnych antybiotyków ani farmaceutyków. Są to produkty całkowicie naturalne. Wszystkie materiały wejściowe, takie jak pożywki i materiały hodowlane, są kontrolowane i cechują się najwyższą jakością.

W naszych zakładach produkcyjnych w Turcji, Meksyku i na Słowacji produkcja prowadzona jest zgodnie wymaganiami normy ISO 9001 wyznaczającymi standardy certyfikacji systemów zarządzania jakością. Każdy produkt jest numerowany i może być śledzony za pomocą kodów certyfikacji i systemu śledzenia (TRACES).

Zawsze na składzie

Koppert realizuje dostawy trzmieli w 60 krajach. Nasze trzmiele są dostępne przez okrągły rok, we wszystkich pożądanych ilościach - kiedy tylko są potrzebne i w miejscu położonym blisko miejsca (miejsc) produkcji roślin. W łańcuchu logistycznym cały proces i wszystkie parametry są skrupulatnie monitorowane w celu zapewniania trzmielom możliwie najlepszych warunków.

Logistyka

Transport kolonii trzmieli firma Koppert powierza zawsze przewoźnikom, którzy wiedzą, jak należy obchodzić się z żywymi towarami. Po dostarczeniu produktów do podmiotu zależnego lub do dystrybutora Koppert kontroluje stan kolonii, by móc gwarantować należytą jakość.

Rózne gatunki trzmieli

Firma Koppert produkuje różne gatunki trzmieli dla różnych regionów, mianowicie trzmiele: Bombus terrestris, Bombus terrestris audax, Bombus canariensis, Bombus impatiens i Bombus ignitus. Każdy z tych gatunków niezawodnie wykonuje pracę, której się od niego oczekuje: zapylanie, zapylanie i jeszcze raz zapylanie!

Znajdź dystrybutora