Najlepsze praktyki

Wydajność zapylania przez trzmiele jest w bardzo dużym stopniu związana ze sposobem rozmieszczenia kolonii w uprawie i warunkami środowiskowymi, na które trzmiele narażone są w szklarni. Doradztwo w zakresie najlepszych praktyk oferowane przez firmę Koppert i jej doradców stanowi ważny krok na drodze do bezproblemowego zapylania. Tutaj znajdą Państwo kilka porad o charakterze ogólnym. Bardziej szczegółowe porady można uzyskać, zaglądając na stronę lub kontaktując się ze swoim lokalnym doradcą.

Warunki klimatyczne panujące w otoczeniu

 • Trzmiele optymalnie zapylają rośliny przy temperaturze od 12oC do 28oC.
 • Ule należy umieszczać po stronie, po której będą najbardziej zacienione w okresach o najwyższej temperaturze. Na przykład w cieniu liści uprawianych roślin rosnących wzdłuż ścieżki i dobrze widocznych.
 • W zimie lepiej jest umieszczać ule nad uprawą.
 • W przypadku bardzo wysokich temperatur lub bardzo jasnego, intensywnego światła słonecznego ule z koloniami trzmieli należy otwierać w późnych godzinach popołudniowych lub we wczesnych godzinach rannych.
 • Należy uważać, by wartość wilgotności nie utrzymywała się długotrwale na zbyt wysokim poziomie (>80-85%) w wyniku złej wentylacji.

Orientacja

 • W przypadku umieszczania większej liczby uli w jednym miejscu, jeden nad drugim, należy upewnić się, że otwory wlotowe poszczególnych uli skierowane są w różne strony.
 • Zaleca się, by nowe ule umieszczać w miejscach znajdujących się najbliżej przejścia lub ścieżki. Znacznie ułatwi to trzmielom w znajdowanie drogi powrotnej do ula oraz ograniczy ewentualne problemy z orientacją.
 • Otwór wlotowy ula powinien być dobrze widoczny dla trzmieli.
 • Po ustawieniu uli we właściwym miejscu należy odczekać 30 minut z otwarciem otworów wylotowych, by trzmiele się uspokoiły.

Wystarczająca ilość pyłku

 • Należy opracować harmonogram wprowadzania uli do uprawy.
 • Jeśli kwiaty nie produkują wystarczającej ilości pyłku, należy zapewnić trzmielom dodatkowy pyłek w celu dokarmiania.
 • Gdy rośliny uprawne są zdrowe, a średnia temperatura dobowa wynosi co najmniej 15oC, nie powinno być żadnych problemów z szukaniem pożywienia przez trzmiele, a tym samym również z zapylaniem.
 • Na 2 do 4 tygodni przed rozpoczęciem intensywnego, wiosennego kwitnienia roślin na zewnątrz szklarni, należy zwiększyć ilość kolonii trzmieli.
Znajdź dystrybutora