Inne produkty do zapylania

Stosowanie uli Natupol zapewnia doskonałe zapylanie bez konieczności używania dodatkowych produktów. Firma Koppert oferuje jednak również produkty, które w określonych sytuacjach mogą wzmagać zapylanie lub podnosić jego jakość.

Wireless Beehome

Ule Natupol w połączeniu z ulami Wireless Beehome również doskonale sprawdzają się w uprawach z doświetlaniem światłem sztucznym. Stosowanie oświetlenia asymilacyjnego powoduje zmianę warunków wzrostu roślin w szklarni. Pogarsza się wówczas orientacja przestrzenna trzmieli, co z kolei negatywnie wpływa na skuteczność zapylania. Można temu zapobiec, regulując otwieranie i zamykanie otworów wylotowych tak, by trzmiele mogły wylatywać z ula tylko przy sprzyjających warunkach świetlnych. Powala to nie tylko poprawić skuteczność zapylania, lecz także wpływa pozytywnie na rozwój i długość życia kolonii. System Wireless Beehome umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie otworów wlotowo-wylotowych ula.

Ule Natufly

Muchy są bardzo ważnymi zapylaczami dla producentów roślin nasiennych używających niewielkich namiotów lub odizolowanych przestrzeni, w których nie można stosować standardowych kolonii pszczół miodnych lub trzmieli. Firma Koppert wprowadziła na rynek produkt zawierający muchy Lucilia sericata pod nazwą Natufly. Można go również skutecznie stosować w połączeniu z trzmielami lub pszczołami miodnymi.

Znajdź dystrybutora