Biologia trzmieli

Założycielką i centralnym punktem każdej kolonii jest królowa. Do zakładania nowych kolonii Koppert selekcjonuje wyłącznie królowe najwyższej jakości. Tak wysoki poziom jakości zapewnia odporność królowych na stres i ich zdolność do składania dużej ilości jaj przez długi okres czasu. Z jaj powstają żarłoczne larwy (stanowiące silnik ula) motywujące robotnice do zbierania pyłku. Jest to znacznie ważniejsze od zwyczajnego posiadania ula w wieloma trzmielami, lecz bez larw, które trzeba karmić.

Cykl życia nowej królowej

Koppert produkuje królowe, kopiując naturalny cykl życia w możliwie najlepszych warunkach i każdorazowo zapewniając im najlepszy pokarm i optymalną opiekę.

Przebieg tego cyklu można streścić w następujący sposób:

  • Królowe trzmieli odbywają hibernację samotnie, bez kolonii.
  • Po odbyciu hibernacji królowa składa jaja, które przekształcają się w larwy.
  • Następnie królowa, a później także robotnice z wcześniejszego pokolenia karmią larwy pyłkiem kwiatowym i nektarem, jeśli jest dostępny.
  • Trzmiele robotnice wylatują z ula, by zbierać nektar i pyłek.
  • Kolonia szybko się rozwija i zaczyna produkować młode królowe, a następnie także samce.
  • Młode królowe wylatują z ula, zostają zapłodnione przez samce, po czym zapadają w hibernację.
  • W międzyczasie założycielka kolonii umiera. W okresie 3 do 5 tygodni umrą także wszystkie pozostałe osobniki. 

Film o królowej trzmieli firmy Koppert.

Znajdź dystrybutora