Czym jest zapylanie?

W przypadku wielu upraw zapylenie jest podstawą zawiązania owocu. Jedynie w wyniku prawidłowego zapylania można uzyskiwać nasiona o optymalnej budowie, stanowiące podstawę wykształcania się owoców najlepszych pod względem wielkości, jakości, zawartości witamin i trwałości. W ten sposób zapewniany jest klientom najlepszy potencjał, jaki mogą uzyskać. Większość roślin uprawnych jest w zakresie przenoszenia pyłku uzależniona jest od owadów. Dla niektórych rośliny ważną rolę odgrywają w tym zakresie wiatr, woda i kręgowce, takie jak myszy, nietoperze czy ptaki. Firma Koppert koncentruje się na zapylaniu przez owady (trzmiele) ze względu na szereg związanych z nim korzyści, które omówiono poniżej.

Zapylanie przez owady

Kwiaty większości owocujących roślin uprawnych produkują nektar i pyłek, jednak ich ilość i jakość są bardzo różne. Różnice te występują nie tylko pomiędzy różnymi roślinami uprawnymi, lecz także pomiędzy odmianami (kultywarami) otrzymanymi z tej samej rośliny. Zapylacze takie, jak trzmiele i pszczoły miodne oblatują kwiaty, zbierając nektar i pyłek kwiatowy, który gromadzi się na szczecince porastającej ich tułów, a następnie jest regularnie przemieszczany do specjalnych koszyczków na pyłek znajdujących się na tylnej parze nóg. Pyłek kwiatowy jest przenoszony do gniazda i wykorzystywany tam jako pokarm dla larw. Podczas oblatywania kwiatów przez owady wiele pyłku niechcący przykleja się do szczecinki porastającej ich tułów. W ten sposób pyłek kwiatowy jest przenoszony z kwiatu na pręcik tego samego kwiatu, bądź na pręcik lub innego kwiatu, co umożliwia zapylenie krzyżowe. W przypadku samozapylających roślin uprawnych, takich jak czarne jagody czy pomidory, odwiedziny trzmieli są jeszcze bardziej korzystne, ponieważ owady te wprawiają kwiaty w wibrację (buzz pollination), dzięki czemu następuje optymalne zapylenie. 

Zapylanie upraw pod osłonami

Zapylanie jest w ogrodnictwie niezwykle ważne, ponieważ większość owoców oferowanych w sprzedaży nie rozwinie się, jeśli nie nastąpi prawidłowe zapylenie. W profesjonalnych szklarniach ogrodniczych, w których produkowane są owoce i warzywa szczególnie ważne jest zapylanie pomidorów, miękkich owoców, cukinii, melonów i papryki. W szklarniach prawie zupełnie brak jest wiatru i naturalnych zapylaczy, dlatego też używanie owadów lub sztucznego zapylania jest nieodzowne. 

Wydajne zapylanie

Wydajne zapylanie prowadzi do lepszego plonowania i uzyskiwania wyższej jakości owoców. Efekty wydajnego zapylania:

  • Lepsze zawiązywanie owoców: im lepsze zapylanie, tym większe są z reguły zbiory owoców.
  • Większe owoce: więcej nasion stymulujących optymalny rozwój, w rezultacie którego uzyskiwane są większe owoce.
  • Wyższa trwałość pozbiorcza: nasiona stymulują również pobieranie wapnia przez owoce, dzięki czemu wzrasta odporność (skórki) owoców na choroby i uszkodzenia podczas przechowywania, co pozwala znacznie ograniczyć straty.
  • Lepsza kondycja owoców: w wyniku prawidłowego zapylania osiągana jest maksymalna ilość owoców o optymalnej kondycji. Problemy wynikające ze złego stanu owoców często występują w uprawach truskawek, gruszek (kształt butelkowy), jabłek, cukinii itp. Zniekształcone i drobne owoce to nie tylko niższe plony i gorsza jakość, lecz z reguły również dodatkowe koszty manipulacyjne.
  • Krótszy okres zbiorów: dzięki prawidłowemu zapyleniu owoce są bardziej jednolite i często wcześniej dojrzewają, co pozwala skrócić okres zbiorów i zaoszczędzić pieniądze dzięki wcześniejszemu dostarczeniu plonów na rynek.
  • Zredukowanie pozostałości środków ochrony roślin: wysoka jakość i bardziej jednolite dojrzewanie owoców pozwalają często ograniczyć ilość środków grzybobójczych stosowanych np. do zwalczania zgnilizny owoców. 

Znajdź dystrybutora